Menu Close

Visuomenės sveikatos priežiūra ugdymo įstaigose

Sveikatos priežiūros ugdymo įstaigose tikslas – saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Sveikatos priežiūros uždaviniai:

 1. vykdyti vaikų sveikatos būklės stebėseną;
 2. ugdyti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius;
 3. vykdyti visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją.
Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje (darželyje), pagrindinės veiklos kryptys:
 • Sveikatinimo veiklos metodinė konsultacinė pagalba mokytojams, mokiniams, tėvams.
 • Mokinių sveikatos rodiklių bei sergamumo analizė bei pateikimas mokyklos bendruomenei.
 • Informacinės medžiagos aktualiais sveikatos stiprinimo klausimais rengimas ir platinimas.
 • Mokyklos sveikatinimo projektų rengimas.
 • Renginių (diskusijų, viktorinų ir pan.) aktualiomis sveikatos temomis organizavimas mokyklos bendruomenei.
 • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą.
 • Mokymosi aplinkos ir sąlygų formavimas pagal visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimus.
 • Pirminė ligų profilaktika, lėtinių neinfekcinių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymas ir profilaktika.
 • Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė.
 • Prieš epideminių priemonių, kilus susirgimo užkrečiamomis ligomis pavojui ar joms atsiradus, vykdymas.
 • Pirmosios pagalbos suteikimas gyvybei pavojingos būklės, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais.